Strona główna Rozwiązania Krajowy
Portal
Funduszy
Pożyczkowych
Usługi O firmie Nasz zespół
Program Pożyczkowy Program dla Poręczeń Szkolenia z programu PBaza Program do sprawozdawczości Sekretariat
Program dla RIF O plikach cookies Wnioski internetowe

PBaza - Poręczenia

System PBaza-Poręczenia jest rozwinięciem systemowym programu dla
Funduszy Pożyczkowych PBaza. System ten w całości integruje pracę instytucji pożyczkowej i
poręczeniowej w jeden zintegrowany program komputerowy.

Firmy prowadzące jednocześnie poręczenia i pożyczki mogą korzystać z jednego sprawdzonego

programu komputerowego nie tracąc czasu na zapoznawanie się z nowym często odmiennym środowiskiem pracy. Posiadanie wszystkich informacji w jednym miejscu stanowi idealną bazę danych dla dokonywania decyzji zarządczych w firmie. Program PBaza pracuje w funduszach pożyczkowych od trzech lat jest więc środowiskiem sprawdzonym i stabilny. Istnieje także możliwość współpracy między systemami Pbaza zainstalowanymi w różnych firmach niezależnie od ich lokalizacji np. fundusz poręczeniowy a fundusz pożyczkowy, w tym elektroniczne przesyłanie danych zawartych w programie. Mogą to być skany dokumentów papierowych oraz cały elektroniczny obieg dokumentów, zakończony oczywiście na końcu dostarczeniem dokumentów źródłowych w formie papierowej. Program Pbaza - Poręczenia działa również samodzielnie dla firm zajmujących się tylko poręczeniami.

Naturalnym rozwinięciem przedstawionych cech programu PBaza-Poręczenia może

być elektroniczny system przyjmowania wniosków poręczeniowych @wniosek kolejny projekt naszej firmy. Główną cechą programu „@wniosek” jest możliwość przyjmowania wniosków poręczeniowych za pomocą specjalnego programu pracującego przez przeglądarkę WWW, a więc dostępnego w każdym banku i firmie pożyczkowej w Polsce, za zgodą Funduszu Poręczeniowego i na zasadach ustalonych przez Strony. Główne założenia opisujące działanie takiego systemu:
  1. Pracownik banku, funduszu loguje się na stronę WWW systemu do przyjmowania wniosków poręczeniowych .
  2. Wypełnia wszystkie dane dotyczące składanego poręczenia + dołącza dokumenty klienta w postaci elektronicznej w tym skany dokumentów źródłowych.
  3. Po wysłaniu elektronicznego zapytania do funduszu poręczeniowego odpowiedni wniosek pojawia się w programie PBaza automatycznie. Operator programu może rozpocząć jego obrabianie, nie istnieje możliwość zagubienia wniosku lub jego nieobrobieni, przy braku jednego z operatorów.
  4. Pracownik banku, funduszu może sprawdzić stan w jakim jest obecnie jego wniosek i kiedy jest przewidywany koniec rozpatrywania danego wniosku poręczeniowego.
  5. Poręczenie nabiera mocy prawnej w chwili dostarczenia dokumentów papierowych zgodnych z wprowadzonym opisem przez pracownika Banku
Firma Anbud proponuje najlepsze warunki cenowe i czasowe dla uruchomienia platformy dla funduszy poręczeniowych. Posiadamy szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu finansów, księgowości i bankowości. Zespół projektowy prowadzący projekt Pbaza został nagrodzony wieloma nagrodami w tym AS Lukasa za stworzenie głównego systemu Bankowego dla tej instytucji.

Wersja demonstracyjna systemu PBAZA dostępna po kontakcie z Działem Marketingu. Formularz zamówienia
Kontakt:   biuro@cuz.com.pl     (041)-312-44-50 lub 607-173-820     (fax) (41)-312-44-33     Gadu-Gadu 2989612