Strona główna Rozwiązania Krajowy
Portal
Funduszy
Pożyczkowych
Usługi O firmie Nasz zespół
Program Pożyczkowy Program dla Poręczeń Szkolenia z programu PBaza Program do sprawozdawczości Sekretariat
Program dla RIF O plikach cookies Wnioski internetowe

PBaza-CzasPracy

Oprogramowanie do tworzenia sprawozdawczości i rozliczania czasu pracy

Możliwość zmiany funkcjonowania oprogramowania i jego dodatkowje parametryzacji.

Opis funkcjonalności programu PBaza-CzasPracy

Aktualnie oprogramowanie spełnia następujące funkcje:

 • karty czasu pracy, które pracownicy wykonują na swoich komputerach zaczytują się automatycznie do programu głównego.
 • karta czasu pracy zawiera czynności, jakie pracownik wykonuje oraz ilość godzin czasu pracy poświęconego na wykonanie poszczególnych czynności. Czynności przyporządkowane są do odpowiednich programów. Pod jednym programem, w jednym dniu jest możliwość wykonywania x czynności. Program dokonuje podziału godzin urlopu, chorobowego lub opieki zgodnie z zaangażowaniem procentowym pracownika pod poszczególne programy
 • program drukuje karty czasu pracy z danymi pracownika, danymi funduszu, czynnościami wykonanymi w związku z danym programem, ilością godzin poświęconą w każdym dniu na wykonanie wskazanej czynności. Karta zawiera podsumowanie dzienne godzin. Karta zawiera podsumowanie miesięczne godzin z podziałem na programy, w które pracownik był zaangażowany.
 • ze wszystkich kart czasu pracy powstaje zbiorcze zestawienie zwierające imiona i nazwiska pracowników, nazwy programów realizowanych w Agencji i ilość godzin poświęconych przez poszczególne osoby na dany program w układzie miesięcznym. Zestawienie zawiera podsumowanie godzin i możliwość wydrukowania i możliwość przeniesienia do Excela w celu dalszej obróbki
 • z poziomu operatora istnieje możliwość zmiany ilości godzin na pojedynczej osobie, dopisanie nowego pracownika, usunięcie danych osobowych.
 • operator wprowadza wynagrodzenie z podziałem na składowe części wynagrodzenia i obciążenia. ZUS, PFRON, ZFŚS wylicza się w oparciu o dane wprowadzone do programu ( kwoty lub wskaźniki ). Wynagrodzenie wprowadzone w jednym miesiącu można przenieść do miesiąca następnego z możliwością poprawy danych. Wprowadzone dane zwierają podsumowanie z podziałem na składowe części wynagrodzenia i obciążenia. Istnieje możliwość wydrukowania wprowadzonego wynagrodzenia.
 • w oparciu o wprowadzone karty czasu pracy system dokonuje podziału procentowego wynagrodzeń i obciążeń w rozbiciu na poszczególnych pracowników i na poszczególne programy. System drukuje zestawienie wynagrodzenia z wybranego programu. Każde zestawienie zawiera dane osób zaangażowanych w dany program, procent czasu zaangażowanego w realizację programu i wynagrodzenie wraz z obciążeniami . Każde zestawienie zawiera podsumowanie z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzenia i obciążeń. Program wylicza również stawkę godzinową każdego pracownika ( wynagrodzenie wraz z obciążeniami)
 • procentowy podział czasu pracy i procentowy podział wynagrodzeń z podziałem na poszczególne osoby i programy z danego miesiąca zostaje zaczytany do Excela. Wzorzec pliku powstałego w Excelu jest zgodny z wzorcem przesłanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i służy do sporządzania sprawozdań finansowych.
 • program zawiera klasyfikację faktur ustalona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, do której są przyporządkowane odpowiednie konta księgowe, zawierające nazwę konta i numer
 • operator wprowadza do systemu fakturę i procentowy podział tej faktury na poszczególne programy. System drukuje podział tej faktury na poszczególne programy z podziałem na procent zaangażowania, kwotę netto i kwotę VAT przypadające na dany program. Zestawienie zawiera podsumowanie kwot oraz nazwę i numer konta księgowego.
 • system generuje miesięczny wykaz wszystkich wprowadzonych kosztów z możliwością poprawy wybranej pozycji oraz z możliwością wydruku kosztów przypisanych do danego programu, z podziałem na konta księgowe. Wydruk powinien zawierać nazwę programu, nazwę konta księgowego, numer konta księgowego, koszty ( faktury) które obciążają dany program. Każde konto księgowe jest podsumowane. Wydruk zawiera posumowanie końcowe.
 • podział faktur z danego miesiąca, dotyczący programów realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostaje zaczytany do Excela. Wzorzec pliku powstałego w Excelu jest zgodny z wzorcem przesłanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i służy do sporządzania sprawozdań finansowych
 • operator może dokonać modyfikacji ilości i nazw programów realizowanych w danym okresie.
Wersja demonstracyjna systemu PBaza-CzasPracy dostępna po kontakcie z Działem Marketingu.
Kontakt:   biuro@cuz.com.pl     (41)-312-44-50 lub 607-173-820     (fax) (41)-312-44-33     Gadu-Gadu 2989612