Strona główna Rozwiązania Krajowy
Portal
Funduszy
Pożyczkowych
Usługi O firmie Nasz zespół
Program Pożyczkowy Szkolenia z programu PBaza Program do sprawozdawczości Sekretariat
iKlient
internert
O plikach cookies Wnioski internetowe

PBaza

Oprogramowanie do ewidencjonowania i prowadzenia pożyczek od 2006 roku

PBAZa obsługuje obecnie 123 instytucje pożyczkowe w całym kraju, w tym 52 funduszy pożyczkowych.

PBAZA jest dojrzałym rozwiązaniem informatycznym zaspakajającym obsługę
pożyczek/kredytów we wszystkich aspektach ich funkcjonowania: wniosek, umowa, udzielenie,
harmonogram, wypłata, spłata, rozliczenie pośredników i operatorów,windykacja do księgowości….

Program jest dostępny zarówno w opcji jednostanowiskowej jak i
wielostanowiskowej - wielodziałowej pracującym on-line z serwerem zlokalizowanym
w dowolnym miejscu.

Program jest zbudowany w architekturze modułowej co zapewnia, że doskonale
sprawdza się w pracy zarówno na pojedynczym komputerze w małych firmach
pożyczkowych jak w b.dużych instytucjach finansowych. Do pracy
wielostanowiskowej wykorzystuje różne sieci LAN/WAN w tym Internet.

PBaza obsługuje spłaty pożyczek w wariantach:
 • Od zmiennego salda
 • Odsetki z góry
 • Raty anuitetowe (równe płatności)
 • Pożyczki w RB (odnawialne)
 • Pożyczki agencyjne (z obsługą w domu)
 • Pożyczki z ubezpieczeniem
 • Chwilówki
 • Rewolwingowa

Program oferowany z bazami danych MSSSQL (Windows) lub darmową FireBird (Windows/Linux).
Wybrana baza danych reguluje ilość stanowisk obsługi klienta.
Został zaprojektowany do obsługi każdej ilości pożyczek.
PBAZA jest rozwiązaniem modułowym umożliwiającym oprogramowanie indywidualnych potrzeb firmy pożyczkowej.
 • pożyczkowych, kas zapomogowo – pożyczkowych i factoringu.
 • Współpracuje z modułem internetowym, który pozwala Klientowi samodzielnie sprawdzić stan swojej pożyczki czy złożyć wniosek o pożyczkę.
 • Moduł Hurtownia Bazy Danych, analizuje dane i tworzy raporty w dowolnej konfiguracji ze wszystkich danych wprowadzonych do systemu.
 • Moduł SMS, pozwala na kontaktowanie się z klientami za pomocą SMS'a np. w celu poinformowania o zaległościach, czy terminie płatności raty.
 • Moduł pożyczek JEREMI pozwala na automatyczne rozliczenie pożyczek w podziale na część włąsną i współfinansowania'
 • Moduł Windykacyjny wyznacza kolejne działania windykacyjne, wspiera windykacje terenową, sądową i komorniczą. Połączenie do bazy KW
 • Moduł skanowania i przechowywania wydruków
 • Moduł telefoniczny wspiera kontakty telefoniczne z klientem poprzez VOIP
 • Moduł lista zbiórek na tablet, moduł dostępny od 24.03.2016
 • Obsługę połączenia telefonicznego wprost z komputera, brak konieczności wybierania numeru telefonicznego
 • Przy odbieraniu telefonów prezentuje informacje zebrane na temat dzwoniącego.
umożliwia również sprawdzenie salda przez kienta po wysłaniu SMS'a, bądź sprawdzeniu jakości klienta po wysłaniu SMS'em numeru PESEL klienta przez przedstawiciela
Długoletnie doświadczenia w pracy dla banków i instytucji finansowych zaowocowało doprecyzowaniem detali w PBAZA.
Zasadnicze cechy PBAZA:
 • pełna automatyzacja procesów: tworzenia Umów, Wezwań, Harmonogramów, Wniosków, Raportów itp.
 • moduł wydruków może współpracować bezpośrednio z edytorem pism Word
 • intuicyjny interfejs
 • krótki czas wdrożenia
 • raporty do księgowości
 • raporty do zarządzania i analiz
 • bezawaryjność
 • automatyczne uaktualnianie stóp procentowych po zmianach NBP
 • Wyliczanie pomocy publicznej
 • wyliczanie IRR,NPV,RRSO
 • Moduł windykacyjny
 • Moduł do współpracy z BiG'ami, modół współracuje z wszystkimi bazami BiG
 • Automatyczne pobieranie danych o przedsiębiorcy, wykorzystywane bazy CEiDG,KRS,Regon..
 • Integracja z serwis serwisem długi.info umożliwiającym sprzedaż wierzytelność wprost z programu
 • Możliwość sprawdzenia księgi wieczystej w rejestrze KW
 • Eksportowanie faktur w formacje JPK
Moduł faktoringowy obsługuje produkty finansowe:
 • faktroing w walucie PLN
 • faktoring w innych walutach np EUR
 • pożyczkę pod zastaw faktury
 • przejęcie wierzytelności
 • oraz inne działalności oparte na cesji do faktury
 • .

Głównym cechami programu faktoringowego jest to, że każdy z pracowników firmy faktoringowej prowadzi swój portfel
faktur,cesji umów. Działania te polegają na rejestracji umowy faktoringowej, oraz późniejszym rejestracji cesji i faktur.
Każde z tych działań może być (parametr w programie) zatwierdzone na drugą rękę przez opiekuna pracownika.
Zatwierdzenie faktury do wypłaty następuje w momencie dostarczenia dokumentów źródłowych tj. faktur i cesji.
Podczas rejestracji faktur rejestrujemy min. takie wartości jak:
 • Odbiorcę faktury
 • Wartość brutto faktury
 • Walutę faktury
 • Prowizje za obsługę faktury
 • Kaucje zabezpieczającą
 • Datę wystawienia oraz datę zapłaty za fakturę
System umożliwia min. wypłatę części cesj, kompensatę zaległych faktur lub różnic kursowych z kaucji (fundusz ryzyka).
Program automatycznie, wskazuje faktury przeterminowane pozwalając na ustawienie przy danej faktury oprocentowania dla wierzytelności przeterminowanych. Pozwala dopisać inne koszty obsługi faktury. Prowadzi rozliczenia VAT poszczególnych działań

Wersja demonstracyjna systemu PBAZA dostępna po kontakcie z Działem Marketingu. Formularz zamówienia

Przykładowy ekran - Klient firmowy
Przykładowy ekran - Kalendarz dni wolne
Przykładowy ekran - Struktura firmy
Telefon Voip

W programie pbaze możliwe jest wykonywanie jak i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą jednego przycisku.

W momencie gdy klient do nas dzwoni na ekranie pojawia się stosowna informacja o połączeniu oraz system automatycznie zaznacza podświetleniem daną osobę na liście klientów lub pojawia się okno z pytaniem czy utworzyć nowego klienta.
Na karcie każdego klienta obok numerów telefonicznych występują przyciski za pomocą których możemy szybko wykonać połączenie telefoniczne z klientem.

Każdy wykonany telefon zapisywany jest automatycznie na liście korespondencji klienta.
Połączenia telefoniczne możliwe są w programie pbaza dzięki technologii :

VOIP - technice umożliwiającej przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywaną „telefonią internetową”. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne „połączenie ciągłe” i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.
Kontakt:   biuro@cuz.com.pl     (41)-312-44-50 lub 607-173-820     (fax) (41)-312-44-33     Gadu-Gadu 2989612